Regulamin groty solnej

Regulamin groty solnej

REGULAMIN GROTY SOLNEJ Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”

Każda osoba korzystająca z groty solnej jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 1. Grota Solna to miejsce spokoju, wyciszenia i relaksu.

Podczas seansu należy zachowywać się cicho.

 1. W czasie seansu zalecany jest wygodny strój.
 2. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 45 min.
 3. Wejście do groty możliwe jest w białych (zamiennych) skarpetach.
 4. Na terenie groty solnej obowiązuje zakaz:
 • spożywania pokarmów i napojów
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • wprowadzania zwierząt,
 • biegania i hałasowania,
 • wsypywania soli do tężni solankowej, dotykania ścian groty, przemieszczania kamieni solnych oraz  wynoszenia soli z groty.
 1. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w grocie tylko pod opieką dorosłych.
 2. Seanse z udziałem dzieci możliwe są do godz. 18 (ostatnie wejście)
 3. Przed seansem w grocie solnej nie zaleca się stosowania kosmetyków o zbyt intensywnym zapachu.
 4. Dyrekcja KSOS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z groty solnej.
 5. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.