Regulamin Karnetu do Groty Solnej

Regulamin Karnetu do Groty Solnej

REGULAMIN KARNETU DO GROTY SOLNEJ W OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM KURDWANÓW NOWY

CZĘŚĆ OGÓLNA

  1. KARNET DO GROTY SOLNEJ jest karnetem na okaziciela. Posiadacz karnetu ma takie same prawa jak nabywca karnetu.
  1. Karnet uprawnia do 15 wejść na 45 minutowy seans do groty solnej.

WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Sprzedaż karnetów odbywa się w godzinach wejść indywidualnych.

ZASADY KORZYSTANIA

  1. Korzystanie z groty solnej w OSR Kurdwanów Nowy w ramach karnetu możliwe jest w dniach i godzinach wskazanych w harmonogramie groty solnej.
  2. Z karnetu może skorzystać dowolna liczba osób (w ramach ilości wejść, które pozostały na karnecie).
  3. Karnet ważny jest do czasu wykorzystania wszystkich wejść.
  4. Korzystający z karnetu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w OSR Kurdwanów Nowy.
  5. Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.