Regulamin Karnetu OPEN

Regulamin Karnetu OPEN

 REGULAMIN KARNETÓW OPEN W OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM KURDWANÓW NOWY

 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. „KARNET OPEN” to karnet abonamentowy.
 2. KARNET OPEN jest produktem promocyjnym.
 3. KARNET OPEN jest karnetem na okaziciela. Posiadacz karnetu ma takie same prawa jak nabywca karnetu.

 WARUNKI SPRZEDAŻY 

 1. Sprzedaż karnetów OPEN odbywa się w godzinach wejść indywidualnych.
 2. Przy sprzedaży KARNETU OPEN, pobierana jest kaucja zwrotna.
 3. Kaucja jest wypłacana w momencie zwrotu nieuszkodzonego KARNETU OPEN. W przypadku braku aktywności karnetu przez okres 3-ch miesięcy od ostatniego doładowania, kwota kaucji nie podlega zwrotowi.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Okres ważności KARNETU OPEN wynosi 30 dni od daty zakupu karnetu.
 2. KARNET OPEN uprawnia do skorzystania z wszystkich usług OSR Kurdwanów Nowy (pływalnia, grota solna, sauna) w trakcie jednorazowego pobytu w obiekcie, lecz bez ograniczeń czasowych.
 3. Korzystanie z usług OSR Kurdwanów Nowy w ramach KARNETU OPEN możliwe jest w dniach i godzinach wejść indywidualnych obowiązujących w OSR Kurdwanów Nowy.
 4. Aby skorzystać z KARNETU OPEN posiadacz karnetu winien zgłosić kasjerowi, że realizacja usługi odbędzie się w ramach KARNETU OPEN. Kasjer zatrzymuje karnet OPEN do czasu zakończenia wizyty w obiekcie. Odbiór karnetu od kasjera przez korzystającego z usług oznacza zakończenie „jednorazowego pobytu w obiekcie”. Nie można ponownie w tym dniu skorzystać z karnetu OPEN.
 5. Korzystający z KARNETU OPEN zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w OSR Kurdwanów Nowy.
 6. Zakup KARNETU OPEN jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.