Regulamin Multikarnetu KN

Regulamin Multikarnetu KN

 REGULAMIN MULTIKARNETU KN W OŚRODKU SPORTOWO REKREACYJNYM KURDWANÓW NOWY

 CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. „MULTIKARNET KN” to karnet abonamentowy. Posiada określoną wartość wyrażoną w złotych. „MULTIKARNETEM KN” można regulować należności za bilety
  z cennika indywidualnego.
 2. MULTIKARNET KN jest produktem promocyjnym. Nie można nim regulować należności za inne bilety promocyjne (w tym za bilety promocyjne Krakowskiej Karty Rodzinnej).
 3. MULTIKARNET KN jest karnetem na okaziciela. Posiadacz karnetu ma takie same prawa jak nabywca karnetu.
 4. Z MULTIKARNETU KN może skorzystać dowolna ilość osób – do wysokości środków zgromadzonych na karnecie.

WARUNKI SPRZEDAŻY 

 1. Sprzedaż karnetów abonamentowych odbywa się w godzinach wejść indywidualnych.
 2. Przy sprzedaży MULTIKARNETU KN, pobierana jest kaucja zwrotna.
 3. Kaucja jest wypłacana w momencie zwrotu nieuszkodzonego MULTIKARNETU KN.
  W przypadku braku aktywności karnetu przez okres 1 roku od ostatniego doładowania, kwota kaucji nie podlega zwrotowi.

ZASADY KORZYSTANIA

 1. Okres ważności MULTIKARNETU KN wynosi 3 miesiące od daty zakupu karnetu.
 2. Po upływie okresu ważności karnetu, niewykorzystana kwota nie podlega zwrotowi. Istnieje jednak możliwość przeniesienia jej na następny okres rozliczeniowy pod warunkiem doładowania MULTIKARNETU KN w okresie jego ważności.
 3. Doładowanie karnetu możliwe jest o kwoty wynikające z cennika karnetów.
 4. Aby skorzystać z MULTIKARNETU KN posiadacz karnetu winien zgłosić kasjerowi, że zakup usługi realizowany jest z karnetu.
 5. Regulowanie płatności odbywa się poprzez pomniejszenie wartości karnetu o kwotę odpowiadającą wartości zrealizowanych usług.
 6. W przypadku braku środków na karnecie abonamentowym, posiadacz karnetu zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w gotówce.
 7. Korzystanie z karnetu możliwe jest w dniach i godzinach wejść indywidualnych obowiązujących w OSR Kurdwanów Nowy.
 8. Korzystający z MULTIKARNETU KN zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w OSR Kurdwanów Nowy.
 9. Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu karnetów abonamentowych.