Regulamin sauny suchej

Regulamin sauny suchej

Regulamin sauny suchej Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”

 I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Przed wejściem do sauny należy zapoznać z niniejszym regulaminem oraz bezwzględnie stosować się do poleceń oraz informacji udzielanych przez pracownika obsługi.
 2. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby bez przeciwwskazań lekarskich.
 3. Korzystający bierze pełną odpowiedzialność z konsekwencji wynikających ze stanu zdrowia i wpływu sauny na jego organizm.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny jedynie pod opieką pełnoletniego opiekuna.
 5. Korzystający z sauny musi zaopatrzyć się w klapki, mydło i dwa ręczniki.
 6. W saunie może przebywać jednocześnie max. 8 osób.
 7. Osoby korzystające z sauny zobowiązuje się do przestrzegania porządku i zachowania higieny osobistej.
 8. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją wszystkich jego punktów.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

 1. Przed wejściem do sauny należy umyć ciało pod prysznicem i wytrzeć się do sucha.
 2. Niedozwolone jest korzystanie z sauny w okularach oraz szkłach kontaktowych, należy również zdjąć wszelkie przedmioty metalowe, aby uniknąć poparzeń ciała.
 3. W saunie suchej należy używać ręcznika (drugi ręcznik) w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu ciała z powierzchnią drewniana, a obuwie pozostawić przed drzwiami sauny.
 4. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 5. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 minut, jest zabiegiem wystarczającym dla organizmu. Dłuższe przebywanie jest niebezpieczne dla zdrowia.
 6. Po każdorazowym wyjściu z sauny należy się umyć i ochłodzić pod natryskiem.
 7. Po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest odpoczynek oraz uzupełnienie poziomu płynów w organizmie.