ZAJĘCIA NA BASENIE DLA SENIORÓW

ZAJĘCIA NA BASENIE DLA SENIORÓW

Od 01 marca 2020 roku seniorzy zamieszkali na terenie Dzielnicy XI – Podgórze Duchackie będą mogli korzystać z bezpłatnych 60 minutowych biletów na basen, finansowanych ze środków Dzielnicy XI.

Skorzystanie z oferty możliwe będzie po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie dzielnicy Podgórze Duchackie.

60 min
9:00 - 22:00
Niedziela

Beneficjenci będą mogli korzystać z oferty w każdą niedzielę od godz. 9.00 – 22.00 (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel).

Za czas pobytu na pływalni powyżej 60 minut, korzystający z usługi będzie zobowiązany uiścić opłatę za ten czas, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Ośrodku Sportowo – Rekreacyjnym „Kurdwanów Nowy”.