Stan jakości wody

Stan jakości wody

Komunikat o stanie jakości wody

OSR KURDWNÓW NOWY
ul. M.B. Wysłouchów 34a
30-611 Kraków

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu OSR "Kurdwanów Nowy"

  1. Niecka sportowa – obieg I
  2. Niecka rekreacyjna – obieg II
  3. Dwa jacuzzi – obieg III

II. Informacja o stanie wody na pływalni:

Niecka sportowa

Woda nadaje się do pływania i rekreacji

Przeprowadzono działania naprawcze po zanieczyszczeniu niecki

Niecka rekreacyjna

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Jacuzzi 1

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

 

Jacuzzi 2

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

 

System cyrkulacji – obieg I

Woda nadaje się do pływania i rekreacji

Przeprowadzono działania naprawcze po zanieczyszczeniu niecki

System cyrkulacji – obieg II

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

System cyrkulacji – obieg III

Woda spełnia wymagania

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.XI.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni wydana przez: Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Woda na pływalni Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy” ul. Wysłouchów 34a, Kraków odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016)