Zasady bezpiecznego korzystania z pływalni

Zasady bezpiecznego korzystania z pływalni

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników bez których nasza pływalnia nie mogłaby sprawnie funkcjonować, oraz wypełniając obowiązki nałożone na zarządzających pływalniami przez prawodawcę, jesteśmy zobowiązani wprowadzić szereg zasad bezpiecznego korzystania z pływalni, które prezentujemy poniżej:

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Przed wejściem do obiektu dokonywany jest pomiar temperatury, osoba z temperaturą od 37,5`C nie może skorzystać z usług obiektu. Rekomendujemy niezwłoczne udanie się do lekarza w celu potwierdzenia lub wykluczenia infekcji.
 2. Wejście na teren obiektu możliwe jest wyłącznie z osłoniętymi ustami i nosem. Osłona może być zdjęta i pozostawiona w szafce basenowej, dopiero przed wejściem pod natryski. Po zakończeniu pobytu na pływalni należy ponownie założyć osłonę i pozostawać w niej do czasu opuszczenia pływalni.
 3. Po wejściu do obiektu wymagana jest bezwzględna dezynfekcja rąk.
 4. W holu głównym wyznaczono miejsca do zachowania dystansu społecznego, jednorazowo może tam przebywać 5 osób, pozostałe osoby oczekują na wejście na terenie zewnętrznym zachowując dystans społeczny.
 5. Z prysznicy może korzystać jednorazowo 5 osób – co 2 prysznic – wymaga tego zachowanie dystansu społecznego.
 6. Do odwołania obowiązuje ograniczony czas pobytu na pływalni – pobyt w obszarze hali basenowej – 45 min lub 90 minut. Na terenie obiektu tylko czas niezbędny do kąpieli pod prysznicem i przebrania się (max 15 minut), po tym czasie przeprowadzania jest dezynfekcja strefy szatniowo natryskowej.
 7. W obiekcie mogą przebywać tylko osoby korzystające z pływalni, instruktorzy oraz pracownicy pływalni. Nie ma możliwości, aby osoby towarzyszące przebywały na terenie obiektu.
  Należy bezwzględnie przestrzegać wywieszonych instrukcji jak również stosować się do zaleceń pracowników obsługi obiektu.
 8. Preferowana forma rozliczeń – bezgotówkowa. Jeżeli to możliwe prosimy o płacenie kartą.
 9. Do odwołania zostaje wstrzymana sprzedaż biletów rodzinny jak również wszelkie promocje w tym karnet OPEN.
 10. Do odwołania zostaje wprowadzony harmonogram wejść na określoną godzinę. Harmonogram dostępny na stronie http://kurdwanow.ksos.pl/
 11. Konieczność wprowadzenia harmonogramu wynika z obowiązku zapewnienia 15 minutowych przerw w strefie sztniowo – natryskowej, niezbędnych do przeprowadzenia dodatkowych dezynfekcji.

Ponadto przypominamy o zasadach higieny użytkowników pływalni:

a) obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej,
b) przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp,
c) pamiętaj, żeby kichać lub kaszleć w zgięty łokieć lub w chusteczkę jednorazową, którą należy szybko wyrzucić do kosza, a następnie umyć ręce.

Zasada „Basen jest tak czysty jak czysty jesteś TY” jest szczególnie ważna w dzisiejszej rzeczywistości. Ochrona przed nadmiernym zagęszczeniem osób przebywających na pływalni i zachowanie dystansu społecznego przez cały czas pobytu w obiekcie, obok przestrzegania zasad higieny osobistej jest podstawowym warunkiem bezpiecznego korzystania z pływalni. Dzięki temu przebywanie na naszych obiektach będzie bezpieczne i przyjemne dla nas wszystkich.
Wspólnie zadbajmy o bezpieczny i komfortowy powrót na pływalnie.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, na której na bieżąco będziemy Państwa informować o tymczasowych zasadach ograniczonego dostępu do obiektów sportowych zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Rozporządzeń Rady Ministrów, a także nowymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Sporu i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Tags