Grota solna recepta na skutki miejskiego smogu

Grota solna recepta na skutki miejskiego smogu

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że od 01 września 2020 roku możemy zaprosić Państwa ponownie na seanse do groty solnej w ramach programu „STOP SMOG – grota solna recepta na skutki miejskiego smogu” – bezpłatne wejścia dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.
Grota czynna od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem – wymagana rezerwacja miejsc.

Prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulaminem groty solnej, dostępnym na naszej stronie.

Zapisy do groty prowadzimy pod nr telefonu 12 654-53-55.

REGULAMIN GROTY SOLNEJ
Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego „Kurdwanów Nowy”

Każda osoba korzystająca z groty solnej jest zobowiązana do zapoznania się
z niniejszym regulaminem.
1. Grota Solna z tężnią solankową jest udostępniana rodzinom (osobom wspólnie zamieszkującym lub gospodarującym) – maksymalnie 10 osób.
2. Z seansu w grocie solnej mogą korzystać osoby zdrowe – bez objawów wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.
3. Osoby wchodzą na seans w osłonach/ maseczkach na usta i nos.
Podczas inhalacji (w trakcie seansu) osoby ściągają maseczki/ osłony.
Po zakończeniu seansu należy ponownie założyć maseczki / osłony.
Obowiązek noszenia maseczek / osłon nie dotyczy dziecka do ukończenia 4 roku
życia (§ 17 ust.2 pkt. 2), osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia i innych dolegliwości wskazanych w § 17 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r., w sprawie ustalenia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
4. Przed wejściem do pomieszczenia groty solnej oraz po wyjściu z groty solnej obowiązkowo należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji rąk umieszczonym przed wejściem.
5. Odzież wierzchnia pozostawiona w szatni winna być umieszczona w jednorazowej siatce.
6. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godzinie i trwa 35 min.
7. Wejście do groty możliwe jest w białych (zamiennych) skarpetach.
8. Na terenie groty solnej obowiązuje zakaz:
• używania telefonów komórkowych,
• spożywania pokarmów i napojów,
• palenia tytoniu,
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi, niebezpiecznych przedmiotów,
• wprowadzania zwierząt,
• biegania i hałasowania,
• wsypywania soli do tężni solankowej, przemieszczania kamieni solnych
9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać w grocie tylko pod opieką dorosłych.
10. Przed seansem w grocie solnej nie zaleca się stosowania kosmetyków o intensywnym zapachu.
11. Dyrekcja KSOS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z groty solnej.
12. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.