Wznowienie zajęć dydaktycznych

Uruchomiliśmy zajęcia w Dziale Gimnastyki Korekcyjnej z wyłączeniem pływania z elementami korektywy. Zajęcia w grocie solnej w Kurdwanowie Nowym obywać się będą w zmienionym systemie organizacyjnym. O szczegółach poinformują Państwa kierownik Działu Gimnastyki Korekcyjnej lub uczący nauczyciele – instruktorzy.

Ważne informacje dla rodziców i uczniów

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w całej Polsce zostały zawieszone do 25 marca – to dla wszystkich okres szczególnych wyzwań związanych m.in. z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom, ale też ważna lekcja odpowiedzialności za zdrowie nasze, naszych bliskich oraz innych osób, bardziej podatnych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2.