gimnastyka-korekcyjna

Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską – magistrów rehabilitacji ruchowej oraz fizjoterapii, w przeważającej części nauczycieli dyplomowanych.

Kierownik Działu Gimnastyki Korekcyjnej

Ilona Barańska
Kierownik Działu Gimnastyki Korekcyjnej

Nauczyciele:

Joanna Batko
Katarzyna Chmielińska
Justyna Chodorowska
Agnieszka Cholewa
Ewa Gądek – Baran
Agnieszka Działek – Głąb
Agnieszka Grochal
Ewa Juchowska
Małgorzata Kołodyńska
Justyna Kumala
Katarzyna Lasiewicz
Joanna Marchewka
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Krosnowska – Pancerz
Katarzyna Smoter
Małgorzata Staniszewska
Jadwiga Stawiarz
Izabela Szyma
Paweł Wojas
Dorota Poznańska