gimnastyka-korekcyjna

Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską – magistrów rehabilitacji ruchowej oraz fizjoterapii, w przeważającej części nauczycieli dyplomowanych.

Kierownik Działu Gimnastyki Korekcyjnej

Katarzyna Smoter
Kierownik Działu Gimnastyki Korekcyjnej

Nauczyciele:

Ilona Barańska
Joanna Batko
Katarzyna Chmielińska
Justyna Chodorowska
Agnieszka Cholewa
Ewa Baran – Gądek
Agnieszka Działek – Głąb
Agnieszka Grochal
Ewa Juchowska
Małgorzata Kołodyńska
Katarzyna Lasiewicz
Małgorzata Młynarczyk
Małgorzata Krosnowska – Pancerz
Magdalena Koprowska-Staniszewska
Jadwiga Stawiarz
Izabela Szyma