Bezpłatne wejścia na basen dla dzieci oraz młodzież pochodzenia ukraińskiego

Bezpłatne wejścia na basen dla dzieci oraz młodzież pochodzenia ukraińskiego

Краківський шкільний спортивний центр завдяки підтримці мерії Кракова.
Запрошує українських дітей та підлітків, які прибули після 24 лютого 2022 року з території України у зв’язку з бойовими діями, безкоштовний погодинний (час відраховується з каси) відвідування басейну.

Запрошуємо:
в суботу від 15.00 – 18.00
в неділю з 13:00 – 18:00

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, dzięki wsparciu Urzędu Miasta Krakowa zaprasza dzieci oraz młodzież pochodzenia ukraińskiego w wieku szkolnym, które przybyły po 24 lutego 2022 z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, na bezpłatne godzinne (czas liczony od kasy do kasy) wejścia na basen.

Zapraszamy:
w sobotę w godz. 15.00 – 18.00
w niedzielę w godz. 13.00 -18.00

Warunkiem bezpłatnego korzystania z basenu jest okazanie dokumentu potwierdzającego termin wjazdu do Polski oraz legitymacji szkolnej.
Bilety dostępne do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.