Kadra instruktorska

box-plywanie-2

Ośrodek zatrudnia wykwalifikowaną kadrę nauczycielską – trenerów i instruktorów pływania, w przeważającej większości nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Kadra Działu Pływania

Dariusz Bednarski
Kierownik Działu Pływania

Nauczyciele:

Ewa Gądek-Baran
Mirosław Buczek
Bartosz Byrka
Krzysztof Chołda
Anna Chorążak
Anna Czernoch
Jarosław Dudek
Teodozja Dudzik
Marzena Szpak-Dudzik
Piotr Fortuński
Małgorzata Kołodyńska
Maciej Glas
Łukasz Sulkiewicz
Agata Kubas
Anna Grabowska
Małgorzata Młynarczyk
Sylwia Kurman
dr Anna Kwiatkowska-Skwara
Radosław Łączyński
Krystyna Małyniuk
Maciej Myszkiewicz
Malwina Całek-Palczewska
Marta Opioła
Marta Bielska
Paweł Wojas
Michał Zawadzki
Dariusz Bednarski
Bożena Pietrzyk
Joanna Popławska
Sylwia Rolska
Marek Romański
Janusz Różycki
Mariusz Szczechowicz
Anita Trzcińska
Angelika Wejner
Iwona Winiarska
Małgorzata Lipowska
Natalia Zych
Anna Żak